เกี่ยวกับเฟเวอร์ลี่

บริษัท เฟเวอร์ลี่ ก่อตั้งขึ้นในปี 2556 เราเป็นผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบภายในองค์กร(CRM) สิทธิพิเศษแบบครบวงจร (Privilege) และแอปพลิเคชันบนมือถือ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการแต่ละรายให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพิ่มประสบการณ์ ความน่าสนใจ และความสนุกสนานให้กับเครือข่ายสังคมบนมือถือ

เราเป็นพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการกับ Alibaba.com ในการจัดหาและเสริมสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายแบบ B2B กับผู้ประกอบการภายในประเทศไทย เพื่อเป็นอีกช่องทางในการผลักดันให้สินค้าไทยออกสู่ตลาดโลก